Hartelijk welkom op de website van Theo Wiggers
Voorjaar in onze tuin
De auteur van deze website

De op 8 maart 1936 te Amsterdam geboren amateur-genealoog Theodorus Ludovicus  Hubertus   Wiggers   trouwde op 7 april 1961 te Amsterdam met de aldaar op 21 oktober 1937 geboren Mary Louise Elfriede Denz, dochter van Alexander Alfred Samuel Denz, geboren Paramaribo 1895 en Geesje Verburg, geboren Amsterdam 1904.

 

Het echtpaar heeft twee kinderen: Ronald Michaël Arthur, geboren Amsterdam 30 april 1962 en Martin Laurens Alexander, geboren Amsterdam 21 augustus 1964.

 

Theo werkte gedurende 40 jaar in verschillende commerciële en leidinggevende functies bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V en beëindigde zijn loopbaan in september 1993 als Hoofd Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekeringen.

 

Bij het reserve-personeel van de Koninklijke Landmacht, dienstvak der Geneeskundige Troepen, bereikte hij de rang van Luitenant-kolonel.

 

Voor Theo is genealogie niet alleen " de wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen " maar bovenal een interessante vorm van vrijetijdsbesteding, zoals uit onderstaande publicaties blijkt.
Genealogie Wiggers: "Voorouders en Nakomelingen van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 1876 – 1962, tuinman te Bussum"

Klik   hier   als u deze "Wiggers"-genealogie wilt lezen

Deze genealogie is gedeponeerd bij:

* het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag         
( Registratie: G/-/port-961)

* de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, Den Haag    
(Registratie: B0334588)

* de Family History Library, Salt Lake City (USA)              
( Registratie: 929.2492 W639w)  


Genealogie Van Harmelen: "Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873 – 1959, timmerman-aannemer te Bussum"

Klik   hier   als u deze "van Harmelen"-genealogie wilt lezen

 

Deze genealogie is gedeponeerd bij:


* het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag          
( Registratie: G/Harm)

* de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, Den Haag   
(Registratie: B0334589)

de Family History Library, Salt Lake City (USA)             
(Registratie: 929.2492 H228w)

Genealogie Verburg: "Voorouders en Nakomelingen van Gerrit Verburg, 1868 – 1916, kleermaker te Amsterdam"

Klik   hier   als u deze "Verburg"-genealogie wilt lezen

Deze genealogie is gedeponeerd bij:


* het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag           
( Registratie: G/Verb/Wig)

* de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,  Den Haag     
(Registratie: B0334587)

* de Family History Library, Salt Lake City (USA)               
( Registratie: 929.2492 V582w)  


Genealogie Zuithoff: "Voorouders en Nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846 – 1898, steenhouwer te Groningen"
Klik   hier   als u deze "Zuithoff"-genealogie wilt lezen

 

Deze genealogie is gedeponeerd bij:


* het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag            
( Registratie: G-Zuit)

* de Groninger Archieven, Groningen                                 
( Registratie: G-766)

* de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, Den Haag      
(Registratie: B0334590)

* de Family History Library, Salt Lake City (USA)                 
(Registratie: 929.2492 Z84k)


Laatste update en contact

In deel 1 van het Foto-album zijn de foto's opgenomen van de High Tea ter gelegenheid van ons gouden huwelijksjubileum in april 2011.
in deel 2 vindt u de foto's van ons verblijf in het spaanse Alicante in de winter van 2013.

Uw aanvullingen, maar uiteraard ook uw op- en aanmerkingen worden zeer op prijs gesteld.
 

U kunt ze zenden aan
info@thwiggers.nl

Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

204 Geneeskundigbataljon
Nadat de "opkomstplicht" voor dienstplichtige militairen op 1 mei 1997 werd opgeschort, zijn vervolgens de mobilisabele eenheden successievelijk opgeheven.

Eén van deze eenheden was 204 Geneeskundigbataljon (204 gnkbat), waarvan onderdelen in 1987, 1989 en 1991 op herhaling zijn gekomen  bij de oefeningen Combi-Care I, II en III.

Ik nam aan de oefeningen in 1987 en 1989 deel als hoofd van de Secties 2 en 3 (Inlichtingen resp. Operatieën) en bij de laatste oefening als bataljonscommandant.

Het leek mij een aardige gedachte de herinnering aan 204 Gnkbat te bewaren met de publicatie van de toenmalige organisatie.

U kunt
hier  klikken als u de publicatie wilt lezen.


Citaten

  "De mens komt arbeidsongeschikt ter wereld   en gaat arbeidsongeschikt de pijp uit;    arbeidsongeschiktheid is dus heel normaal"

 

"Terstond bij uw geboorte was u kinds

en slecht ter been; het kan dus wel degelijk overgaan"

 

"Omdat bij de keuring is gebleken dat u sterfelijk bent,

kunnen wij u helaas niet verzekeren"


 

"Je bent arbeidsongeschikt als de dokter zegt

dat je nog te beroerd bent om te werken"


 

"Als ze ooit een ziekte uitvinden zonder symptomen,

dan moet jij je echt zorgen gaan maken als je niets hebt"

 

 Th.L.H. Wiggers

Hoofd Arbeidsongeschiktheids- & Ongevallenverzekeringen

in zijn afscheidstoespraak

op 2 september 1993

bij zijn werkgever


Interessante sites
Onderstaande sites raadpleeg ik regelmatig:

Genealogische archieven:   http://www.archieven.org
                                       
Genealogiepagina:             www.genealogie.startkabel.nl

Seniorennet:                     http://www.seniorennet.be

Seniorweb:                       http://www.seniorweb.nl

Startpagina genealogie:      www.genealogie.startpagina.nl

Vijftigplusser:                  http://www.vijftigplusser.nl

Website maken:                http://www.123website.nl


Nieuwe reacties